HotmeltService Nordson HotmeltService Robatech HotmeltService Dynatec HotmeltService Buehnen HotmeltService UES
Hotmelt kent een groot aantal toepassingen die de meeste mensen dagelijks tegenkomen. Bij voedselverpakkingen, vanaf het ontbijt met dichtgelijmde doos muesli, de lunch met het gelijmde etiket op de pot pindakaas en het toetje dat in een gelijmde omdoos in de winkel wordt aangeleverd. Zelfs ’s nachts ligt u waarschijnlijk op een matras dat in elkaar is gelijmd met een hot melt lijm, overdag gaat u naar het werk in uw auto waarbij een groot deel van het interieur is gelijmd, zoals het textiel in de stoelen aan het schuim. Lijmen, waarvan een groot deel hot melt, is een bewezen efficiënte technologie die dagelijks veelvuldig wordt toegepast.
Hot melt apparatuur reinigen - filter vervangen.
Hot melt apparatuur reinigen
En toch zijn er nog veel productie processen die nog niet zijn voorzien van een hotmelt toepassing, naast alle voordelen, is er met deze geavanceerde hot melt wel een risico. Hoewel de meeste hotmelt lijmen vrijwel onschadelijk zijn de menselijke gezondheid, brengt de verwerkingstemperatuur een serieus veiligheidsrisico met zich mee. Reken daarbij mee dat de lijm meestal in hoge druk lijmsystemen wordt vewerkt tussen de 10 en 30 BAR, en het klinkt direct logisch dat men niet zomaar een lijmkopje vervangt. Voorkom ernstige brandwonden en wees waakzaam voor, tijdens en zelfs na gebruik. Goed onderhoud van lijmapparatuur en het gebruik van thermostabiele lijmen staan aan de basis van een stabiele productie en veilige werkomgeving. onze beste verdediging tegen letsel door de smeltlijm. Ons team van installateurs en onderhoudsmonteurs helpen bij het nemen van enkele van de belangrijkste elementaire veiligheidsmaatregelen die u moet nemen bij het werken met een hotmelt apparaat. Voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden voordat u begint te werken met Hot Melt lijmapparatuur

Lees de handleiding en het datablad van de hotmelt

Waarom zou u zich niet even de tijd gunnen om op zijn minst de handleiding van het hotmelt apparaat te en het datablad van de lijm te verzamelen? Wellicht dat een eventuele storing alleen door deze kennis al een stuk eenvoudiger wordt op te lossen. De gebruikershandleiding zal u niet alleen de beginselen vermelden om uw apparatuur in te stellen en goed te houden, maar zal waarschijnlijk ook enkele nuttige tips over veiligheidsmaatregelen bevatten. Een investering in de tijd die u besteedt aan het lezen van de aanwijzingen is ook een investering in uw veiligheid, en wordt al snel terugverdiend.

Controleer uw hot melt lijmapparatuur

Hot melt systemen onderhoud en reparatie
Buhnen lijmpistool revisie reparatie
Een hotmelt is bij kamertemperatuur een vast stof, deze wordt bij relatief hoge temperatuur pas vloeibaar, meestal is dit ca. 100°C. De verwerkingstemperatuur ligt doorgaans tussen de 100°C en 200°C. Bovendien wordt deze meestal met een behoorlijke druk verwerkt, zo’n 10 tot 30 Bar. Het is aan te bevelen de slangkoppelingen en de lijmkop nog eens extra visueel te inspecteren. Zo moet de lijmkop moet vrij zijn van scheuren of andere beschadigingen. Lijmslangen en koppen mogen geen klompen, gaten of scheuren bevatten, Tie-Wraps om hotmelt slangen vast te zetten zijn ongewenst. El ektrische draden moeten stevig intact en veilig geïsoleerd zijn. Creëer een goede werkruimte Zorg voor een goede bescherming, op zijn minst handschoenen en een veiligheidsbril. Bijvoorkeur zijn de handschoenen lang en thermowerend. Pas op voor eventueel bewegende machinedelen, vaak is er perslucht nodig op de hotmelt unit om de lijm te kunnen verpompen, dit zet mogelijk de hele machine in werking. Water is vriend en vijand, een lijmtank van 180°C geeft explosieve effecten met water. Mocht u onverhoopt een brandblaar oplopen, dan is direct afkoelen in water van uw lichaamsdeel sterk aan te raden. Doorgaans werkt dit ook snel en goed. Laat de hotmelt zitten tot de huid is hersteld van de warmte. PROBEER HETE HOTMELT NIET VAN UW HUID TE VERWIJDEREN! Wellicht wilt u de omgeving schoon houden, het is dan verstandig om bijvoorbeeld de vloer af te dekken met een materiaal dat niet smeltgevoelig is. Zorg ervoor dat er geen losse brandbare materialen rondslingeren die vlam kunnen vatten.

Stel de juiste temperatuur in

Hot melt apparatuur onderhoud
De hotmelt moet de juiste verwerkingstemperatuur hebben. Te koud kan draadvorming of druppels geven, te warm druipen, spatten en satellietvorming. Te koud kan een te korte open tijd geven, te warm een te lange aandruktijd.

Veilig werken tijdens productie

Veel ongelukken op het werk gebeuren wanneer de focus en concentratie laag is, of de productiestress hoog. Helaas duurt het slechts een fractie van een seconde van afleiding om te leiden tot een rampzalige en soms pijnlijke omstandigheden. Wees altijd bedacht van de warme lijmtank en de druk die meestal op het lijmsysteem blijft staan, ook tijdens machinestilstand. Ga bij voorkeur aan het werk met andere mensen om u heen. Hou de gedachten bij het werk, of je nu moet communiceren met een collega, de telefoon moet beantwoorden of een andere taak moet uitvoeren die ervoor zorgt dat je aandacht verdeeld raakt – leg gewoon het geweer neer .

Draag de juiste kleding en beschermingsmiddelen

Standaard is natuurlijk al dat u een werkjas en veiligheidshandschoenen aan heeft. Het is daarnaast standaard om warmtebestenige werkhandschoenen en oogbescherming te dragen.

Blijf de instellingen en staat van verlijming volgen

Bij in bedrijfsname heeft u de handleiding al eens doorgenomen toch? De temperatuur en de druk goed ingesteld? Kijk daarna ook regelmatig of het lijmbeeld klopt met de basisinstellingen. Mogelijk dat lijm op den duur is gaan verbranden, past u de juiste temperatuursinstellingen toe? Gaat het hotmelt apparaat in standby of uit, met bijvoorbeeld een tijdschakelklok? Kunnen er thermostabielere, Polyolefine hot melt lijmen worden gebruikt? Brengt u genoeg lijm aan op de juiste plaats? En ook niet teveel?

“hot” melt is HEET!

Dit lijkt misschien erg voor de hand liggen, maar de dagelijkse gang van zaken zorgen er soms voor dat dingen vergeten worden. Dus hier is de reminder: hot melt lijm, de lijmtank en de lijmkopepn heet ! Raak de lijmkop nooit aan zonder handschoenen, om bijvoorbeeld een nozzle te wisselen.

Veiligheid stopt niet direct nadat de hot melt is aangebracht, en ook niet als de machine “uit” staat

De hotmelt kan lang warm blijven, ook nadat deze is aangebracht. Als de machine is uitgeschakeld, kan het zijn dat er nog druk op het lijmsysteem aanwezig is, en het kan zelfs zo zijn dat de lijmunit apart moet worden uitgeschakeld!

Schone hotmeltapparatuur is veiliger

Overschakelen naar een nieuwe lijm, machinestilstand en standaard oud onderhoud vereisen soms een grondige reiniging van de hotmelt apparatuur. Goed werkende apparatuur kent diverse voordelen, waaronder uw eigen persoonlijke veiligheid en de bedrijfsresultaten. Naast het complete onderhoud leveren we ook reinigingsmiddelen, die per onderhoudsbeurt kunnen verschillen in type

Mocht iemand zich toch branden

Als hot melt toch in contact komt met de huid, dompel het betreffende gebied dan onder in (ijs)water. Een eventueel behandelend arts kan vragen om een veiligheidsdatablad (SDS) deze dient altijd beschikbaar te zijn in omgevingen waar men hot melt gebruikt. Bij contact met kritische organen zoals de ogen: zoek onmiddellijk medische hulp. Wees op de hoogte van deze meest essentiële veiligheidsmaatregelen voor het werken met hotmelt lijm om het risico van schade aan uzelf, een ander persoon of uw omgeving te reduceren. Voor meer tips over veiligheidsmaatregelen of advies kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Bekijk ook ons assortiment degelijke, schone en betrouwbare lijmapparatuur, zoals lijmpistolen, lijmpatronen, en bulk hot melt apparatuur.


Contact: